.

ใฝ่การเรียน เพียรพัฒนา มุ่งมานะ เสียสละเพื่อส่วนรวม

 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.มะลิวัน ศรีโคตร
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
  หน้าหลัก    สาส์นจากผู้อำนวยการ 
สาส์นจากผู้อำนวยการ
 

กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมทุกท่าน และสวัสดีสมาชิก ม่วงแสดทุกๆคน

สาส์นฉบับนี้ขออนุญาตพูดคุยผ่านตัวหนังสือ  เข้าปีม้าแล้วก็ขอให้ทุกท่าน มีจิตใจที่เข้มแข็งคึกคักเหมือนม้า  พร้อมจะประกอบสัมมาชีพเพื่อความสุขของตนเองและความอบอุ่นของครอบครัวตลอดปี  ก่อนอื่นดิฉันต้องกราบขอบพระคุณพ่อ แม่ พี่ๆ น้องๆ คุณครู และลูกศิษย์ม่วงแสด ทั้งเก่าและใหม่  ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม  ในการระดมทุนจัดผ้าป่าเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมในวันที่ ๓๐ ธันวาคมที่ผ่านมา  ทำให้เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน  เห็นความรักความจริงใจของทุกๆท่านในชุมชนที่จะพัฒนาการศึกษาให้กับบุตรหลานในชุมชนอย่างแท้จริง  สำหรับเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่าน โดยท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนของเรา คุณพ่อสืบ  ฉ่ำกลาง และคณะ ได้วางแผนดำเนินงานเป็นไปตามหลักการพัฒนาสถานศึกษาอย่างรอบด้าน  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แนะนำโรงเรียนให้จัดทำรั้วโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของโรงเรียนและนักเรียน และเพื่อให้โรงเรียนมีสภาพภูมิทัศน์ น่าอยู่น่าดู  น่าเรียน  ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปได้พอสมควรแล้ว  สัญญาแล้วเสร็จ ประมาณกลางเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ตามงบประมาณที่ทุกท่านระดมทุนมาจำนวน ๒๘ช่อง  ยังคงเหลืออีก ๑๐ ช่อง งบประมาณช่องละหนึ่งหมื่นหกพันบาท ที่จะต้องดำเนินการให้เต็มความยาวของพื้นที่รั้วหน้าโรงเรียนฝั่งติดกับเทศบาล  สำหรับช่องรั้วที่เหลือก็ขอความเมตตาจาก ทุกๆท่านนะค่ะ  เพื่อความเรียบร้อย สวยงามเป็นระเบียบ  และโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างยั่งยืน  เหมือนกับปณิธานการจัดการศึกษาที่ว่า การศึกษาเป็นไปด้วยชุมชน  และถ้าชุมชนเข้มแข็งร่วมมือจัดการศึกษา  การศึกษาพื้นที่นั้นจะก้าวหน้าและเจริญยิ่ง

ในส่วนของโรงเรียนดิฉันมาอยู่เกือบขวบปี ก็ได้พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนรุดหน้าไปมาก อาทิเช่นมีกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนแบบยั่งยืน  ประสานความร่วมมือกับ ธกส.สาขาสีคิ้ว จัดตั้งโรงเรียนธนาคารซึ่งตอนนี้มีนักเรียนออมกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นแล้ว  จัดแหล่งเรียนรู้ที่นั่งพักผ่อนให้กับนักเรียน ปรับปรุงตกแต่งอาคารสถานที่พร้อมให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในทุกพื้นที่  โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นที่เชิดชูเกียรติ เช่น รางวัลโคราชเมืองสะอาด ระดับยอดเยี่ยม  รางวัลระบบประกันคุณภาพภายใน  โรงเรียนรับการประเมินคุณภาพภายนอก  และรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนในทุกระดับ ปีนี้พิเศษมากมากๆทีนักเรียนของเราเข้าแข่งขันต่อระดับประเทศ

สำหรับต้นปีนี้คณะครูเราก็ยังมุ่งมั่นทำงานแบบเสียสละ  ทุ่มเทต่อเนื่องก็เนื่องด้วยโรงเรียนของเรากำลังเร่งรัดในส่วนของคุณภาพ  โดยเฉพาะผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนโรงเรียนของเราต่ำกว่ามาตรฐานทุกปี อันนี้เป็นปัญหาที่ทุกคุณครูเหนื่อยกันมากในการเสียสละเวลาทุ่มเทพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และติวพิเศษเพื่อให้นักเรียนของเราผ่านการสอบโอเน็ต และมีคะแนนได้มาตรฐานสามารถออกไปแข่งขันในสังคมภายนอกโรงเรียนได้และนอกจากที่กล่าวมาแล้วขณะนี้โรงเรียนของเรากำลังขับเคลื่อนเรื่องสำคัญและยิ่งใหญ่คือการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งถ้าทุกคนปฏิบัติได้ก็จะเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตในโลกยุคสังคมที่วุ่นวายได้อย่างมีความสุข  ซึ่งเป็นเรื่องไม่ยากนักถ้าทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันและเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติและนำมาใส่ใจ  ดิฉันเชื่อมั่นเหลือเกินว่าสังคมหนองน้ำใสของเรา  เมื่อได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกๆส่วนจะทำให้ทุกท่านสุขกาย สบายใจไม่ร้อนรน  เพราะท่านได้เป็นผู้ที่มีความพอดี  และพอใจในตัวท่านเองแล้ว

ท้ายสาส์นฉบับนี้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักในแบบของฝรั่ง  แต่ความรักเป็นสิ่งที่ดีและสวยงาม  ดิฉันขอส่งความรักความปรารถนาดีมายังทุกๆท่านด้วยนะค่ะ  และก็ขอกำลังใจในการพัฒนาการศึกษาให้กับบุตรหลานของเราด้วยนะคะ และท่านใดที่มีเรื่องราวอันใดเกี่ยวกับการศึกษา ถ้ายังเห็นว่าดิฉันพอมีประโยชน์อยู่บ้างดิฉันก็ยินดีสนับสนุนและให้ข้อแนะนำกับทุกท่านอย่างเต็มกำลังความสามารถ หรือต้องการประสานงานและให้ข้อแนะนำในการจัดการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์กับลูกหลานในชุมชนก็มาประสานที่โรงเรียนได้ตลอดเวลา  หรือทางโทรศัพท์ ๐๘-๑๒๖๖-๓๙๔๑ขอขอบคุณทุกท่าน และสวัสดี  โชคดีมีชัยปีม้าทุกคนค่ะ

                                                           กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

สาส์นจาก ผอ..png
 
 
 

 
มีนาคม 2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 มีนาคม 2558
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.197.66.57
คุณเข้าชมลำดับที่ 95,821
 
: โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม
592 หมู 5 ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
Tel : 044985121  Fax : 044985121
Email : Wedmaster : ya_npk@windowslive.com